Produktområden

Genom åren har vi skaffat oss en bred erfarenhet av utveckling av elektroniklösningar inom ett flertal produktområden. Det har varit vår ambition att tillsammans med våra kunder bilda ett partnerskap där vi tillsammans arbetar för att skapa en konkurrenskraftig slutprodukt. Genom att optimera den tekniska lösningen med avseende på:
 • Teknisk prestanda
 • Utvecklingstid
 • Materialkostnader
 • Tillverkningskostnader
 • Miljöaspekter
 • Hållbarhet
har vi tillsammans med kunden gemensamt skapat förutsättningar för ett lyckat slutresultat och ett långsiktigt samarbete.

Som exempel på områden där vi skaffat oss särskild produkterfarenhet är:
 • Mät och övervakningssystem för kvaltitets-övervakning i industriprocesser.
 • Styr och reglersystem för elektromekanik och hydraulik.
 • Drivsystem för elektriska motorer mindre än 4 kW.
 • Fjärrmanövrerade mät och övervakningssystem baserade på mobiltelefoni-teknik.
 • Elektronikenheter med trådlös kommunikation över de fria radiobanden 433 MHz och 868 MHz.
 • Elektronikenheter med trådlös kommunikation över WiFi kanaler
 • Teleteterminal-produkter avsedda för anslutning till det publika telenätet.
 • Elektronikkonstruktioner för datakommunikationsutrustning innehållande bl a TCP/IP lösningar.
 • Elektronikenheter för byggnadsautomation med LON-Works kommunikation.
 • Mät, styr och övervakningsutrustning för medicintekniska system.
 • Sensorteknik
 • Styrsystem för fläkt och lufttransportsystem.
 • Genomförande av certifiering av elektronikprodukter inom elsäkerhet och EMC (Exempel: CE, CB och UL)
Produktomraden2Produktomraden2
Produktomraden2
Produktomraden3Produktomraden3
Produktomraden3
Produktomraden1Produktomraden1
Produktomraden1